Produkter og tjenester

KK Engineering AS - rådgivende og utførende ingeniørtjenester

Programmering PLS-systemer/SCADA

Lang erfaring og god kompetanse med programmering av forskjellige PLS-systemer som Schneider (Telemecanique) og Mitsubishi. For styring- og overvåking (SCADA) er det Citect som er det foretrukne alternativet, men kan også levere andre systemer.

Engineering av elektro- og automasjonsanlegg

God engineering handler om å finne gode, prisgunstige, fleksible og ikke minst driftssikre løsninger, som ivaretar avtalte funksjoner på en god måte. Med lang erfaring og gode relasjoner med leverandører finner vi designet som fungerer for deg og ditt anlegg.

Oppstart og igangkjøring av automasjonsanlegg (commissioning)

Når et prosjekt er planlagt, programmert og designet, handler det om å gjøre igangkjøringen så smidig, effektiv og god som mulig. Slik at ev nedetid blir kortest mulig, testingen blir grundig og anlegget kjører på en god måte fra dag 1.

Design av datakommunikasjon og sambandsløsninger

Uten god kommunikasjon stopper alt opp og man mister oversikten. Her er det utallige muligheter og løsninger. Få ting er mer frustrerende enn en dårlig kommunikasjon, og desto mer tilfredsstillende er da en god kommunikasjon som sørger for god informasjonsflyt og sikker overføring av data.

ITB- koordinasjon

TB (Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) handler om at du som anleggseier og byggherre skal få mest mulig ut av investering i det tekniske anlegget. Det er mange aktører og funksjoner som må snakke sammen og integreres dersom det skal bli en god helhet. Her er det både fallgruver og et stort potensial både økonomisk, miljømessig og teknisk.

 

Planlegging og oppfølging supportsaker

Et anlegg i drift er et anlegg som trenger oppfølging og tilsyn på mange måter. Tekniske komponenter har begrenset levetid, ytre påvirkninger skjer, behov endres og feil oppstår. Du må da være trygg på at du får hjelp i kritiske situasjoner og at du har en leverandør bryr som anlegget ditt, og følger opp på kort og lang sikt.

 

Tilbudsprosesser og tekniske løsninger

En tilbudsprosess handler om tillit og samspill mellom kunde og leverandør. Der du som kunde skal være trygg på at tilbud og anbefalinger du får av KK Engineering er tuftet på gode tekniske løsninger, til en fornuftig pris fra en trygg leverandør.

Prosjektledelse

Med god teamforståelse, gode kommunikasjonsevner, kompetanse og gjennomføringskraft, kan KK Engineering ta på seg prosjektledelse i ditt prosjekt. Slik at både veien og resultatet blir noe du som kunde blir godt fornøyd med.